Termékeket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók Magyarországi importőrei biztosítják.

Így Ön élvezheti a szervízháttér biztonságát és a terméktámogatásokat.

Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy a Lultools Online Kft tudja újra cserélni, ha a Szakszervíz úgy dönt!

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új elektromos-motoros gépekre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla vagy blokk), úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. A jótállási idő a kötelező jótállással értékesített fogyasztási cikkekre fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

 • A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
 • A nyugta vagy számla egy példánya
 • A cégünk által kiállított jótállási jegy

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.

A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, nem az előírt üzemanyaggal vagy olajjal töltötték fel a motoros gépet, műszakilag nem hozzáértő ember használta a gépet stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét.

Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetés szerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetés szerű használat, akkor Webáruház is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

Portósan (címzett fizet) küldött csomagokat nem vesz át a Webáruház, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. 

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

FONTOS!

Garancia érvényesítéséhez szükség lesz érvényes jótállási jegyre, számlára vagy számla másolatra, illetve a termék összes tartozékára, beleértve a dobozt is.

Amennyiben a gép szervizelése nem esik bele a garanciális feltételekbe akkor is kérheti a gép javítását természetesen javítási költség ellenében!

Amennyiben a gép szervizelése elkészült a szervíz étresíti Önt a visszaszállítási idővel kapcsolatban!

Időn túli javításra vonatkozó tudnivalók

Minden egyes gépről beérkezéskor teljes körű állapotfelmérés készül, függetlenül a hiba okától.

Szavatosság

A megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld az Eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az Eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a Vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy az "Információ" menüpont alatt található elérhetoségek valamelyikén keresztül van lehetoség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben (lultoolskft@indamail.hu) kerülhet sor!

Vásárlástól való elállás joga és a szavatosság

Minden vevőnek, aki futárszolgálatos teljesítéssel veszi át megrendelését, a vásárlástól számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási joga van, (ez a Törvényi előírás) http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab, http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/top/gyik/szavatos.html.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követő 14 (azaz tizennégy )napon belül visszatéríteni.

Elállásra vonatkozó igényét előzetesen e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie!

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Csere garancia:

Téves vásárlásnak számít:

Nem azt rendelte, amire szüksége lett volna, elnézte a termék azonosítóját.

Nem téves vásárlásnak számít:

Amennyiben mi hibáztunk és mást szállítottunk amint Ön rendelt. (webes rendelés alapján)

Ebben az esetben minden költségét a Lultools Online Kft vállalja.

GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

Ha a termék bizonyítottan gyári hibás, a Lultools Online Kft-hez reklamációját, észrevételeit írásban juttassa el hozzánk az lultoolskft@indamail.hu címre.

A reklamációt 3 napon belül megvizsgáljuk, az eredményről is további teendőkről írásban értesítjük Önt!

A nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodásokért semmilyen jellegű garanciát nem vállalunk.

A garancia a gyári hibára és anyaghibára vonatkozik.

További kérdése esetén írjon e-mailt az lultoolskft@indamail.hu címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat. +36 20 218 8024

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A vásárló a termék vásárlásakor vele együtt megkapja a jótállási jegyet.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó érvényesíti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

A garancia (jótállás) - azt jelenti, hogy a forgalmazó, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog muködni. Ez alól a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a felhasználó rendeltetésellenesen használta a gépet. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, melyek használattal összefüggő - vagy egyéb természetes - kopásnak vannak kitéve.

Ha a készülék piszkosan, takarítatlanul érkezik be javításra, a szervizekbe akkor lehetséges, hogy a szervíz +költséget számláz ki. A javításra elküldött készülék munkavédelmi szempontból nem felel meg az elvárásoknak (sérült kábel, törött ház, stb.), a sérült részt automatikusan cseréli a szerviz, és a javítást kiszámlázza.

A garancia megszűnik, ha a Felhasználó az elektromos szerszámot garanciaidő alatt megbontja, ha a rendeltetésnek és működtetésnek nem megfelelően használja.

Nem tartoznak a jótállás körébe

 • A karbantartások és a természetes elhasználódásra visszavezethető meghibásodások ( pl. szénkefe csere, csapágy, tömítések, zsír, a készülék burkolatának töréséből eredő meghibásodások, fűtőszál kiégése), a kábelen keletkezett sérülések, a karbantartás hiányából, valamint erőszakos behatolásból eredő meghibásodások.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasításról eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
 • Karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő - és egyéb szűrőtisztítás, olajozás) a fogyasztó feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli.
 • Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be. (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási vagy barkácsgép ipari termelő tevékenységre történő használata.)
 • Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.
 • Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
 • A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.
 • A készülék hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolása a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő (pl.: kábeltörés). 
 • Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

Megszűnik a jótállás:

 • Elemi csapás (pl.villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálás, ha a gyártási szám nem egyezik meg a jótállási jegyen szereplő számmal.
 • A jótállási jegyen történő bármilyen utólagos javítás vagy átírás.
 • Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, túlterhelés okozta.
 • Ha a jótállási jegyet a vevő nem tudja bemutatni.

A vásárló köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelentést tenni az adott garanciajegyen feltüntetett email címen. Ennek elmulasztásából eredő járulékos károkra a garancia nem vonatkozik, valamint az ebből eredő következményekért ( pl. személyi sérülés ) felelosséget vállalni nem tudunk.

FIGYELMEZTETÉS!

A Webáruházunkban kapható termékeket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja Őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Bármilyen bekövetkezett emberi sérülésért, balesetért kizárólagosan a felügyelő személyt terheli a felelosség. Gyermekek esetén kötelező a felügyelet azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játsszanak a balesetveszélyes szerszámokkal, illetve gépekkel, készülékekkel!

2015.10.31.